Nazwa raportu Branża Źródło Okres Region Język Data Plik
Podstawowe liczby o EU - III kw. 2014
Eurostat EN 09/2014 0,00 zł
268 KB
Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw – I kw. 2014 r.
PL 08/2014 0,00 zł
3 MB
Sytuacja finansowa sektora gospodarstw domowych – IV kw. 2013 r.
Inne PL 08/2014 0,00 zł
2 MB
Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce - I kwartał 2014
Nieruchomości PL 08/2014 0,00 zł
853 KB
Koniunktura międzynarodowa - (czerwiec 2014)
PL 08/2014 0,00 zł
16 MB
Analiza sytuacji gospodarczej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (lipiec 2014)
PL 08/2014 0,00 zł
3 MB
Dane krótkoterminowej analizy ekonomicznej - 06/2014
Inne Eurostat EN 07/2014 0,00 zł
7 MB
Podstawowe dane o EU - drugi kwartał 2014
Inne Eurostat EN 07/2014 0,00 zł
460 KB
Polityka Europejskiego Sąsiedztwa - kraje wschodnie - statystyki rynku pracy - 2014
Zasoby ludzkie Eurostat EN 07/2014 0,00 zł
1 MB
Produkcja mleka - według regionów EU - 2002-2013
Żywność, napojePrzemysł rolno-spożywczy Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
92 KB
Pogłowie trzody chlewnej - według regionów EU - 2002-2013
Przemysł rolno-spożywczy Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
86 KB
Pogłowie owiec - według regionów EU - 2002-2013
Przemysł rolno-spożywczy Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
83 KB
Pogłowie kóz - według regionów EU - 2002-2013
Przemysł rolno-spożywczy Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
83 KB
Pogłowie bydła - według regionów EU - 2002-2013
Przemysł rolno-spożywczy Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
87 KB
Pogłowie krów mlecznych - według regionów EU - 2002-2013
Przemysł rolno-spożywczy Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
85 KB
Ilość owiec w EU - lata: 2002-2013
Przemysł rolno-spożywczy Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
30 KB
Decyzja KE w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń na Łotwie
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/178/UE
Przemysł rolno-spożywczy UAPLRUDE 07/2014 0,00 zł
317 KB
żywność, napoje, tytoń - obroty (EU, kraje) - procentowo
Żywność, napoje Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
193 KB
Handel - obroty całkowite (EU, kraje) procentowo
Usługi biznesowe, finanse, kooperacjaInne Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
62 KB
ceny w krajowej produkcji (EU, procentowo)
Inne Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
172 KB
produkcja przemysłowa w EU - energia - procentowo
Energia i surowce Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
156 KB
produkcja przemysłowa w EU - rzemiosło- procentowo
Inne Eurostat PLEN 07/2014 0,00 zł
155 KB
Produkcja przemysłowa (bez budownictwa) w EU
ujęcie procentowe
Eurostat ENPL 07/2014 0,00 zł
155 KB
Zootechniczne i genealogiczne warunki handlu i przywozu do Unii zwierząt hodowlanych i ich produktów zarodkowych
Propozycja Komisji Europejskiej dotycząca zootechnicznych i genealogicznych warunków handlu i przywozu do Unii zwierząt hodowlanych i ich produktów zarodkowych.
Przemysł rolno-spożywczyŻywność, napoje EU EN 02/2014 0,00 zł
287 KB
produkcja mięsa wieprzowego - EU - 2010-2013
Żywność, napoje Eurostat 2012 EU EN 02/2014 0,00 zł
produkcja sera - EU - 2001-2012
Żywność, napoje Eurostat 2012 EU EN 02/2014 0,00 zł
produkcja mleka w proszku - EU - 2001-2012
Żywność, napoje Eurostat 2012 EU EN 02/2014 0,00 zł
produkcja masła - EU - 2001-2012
Żywność, napoje Eurostat 2012 EU EN 02/2014 0,00 zł
Chorwacja w EU 2013 - liczby
Inne Eurostat 2013 CR, EU EN 02/2014 0,00 zł
Obroty handlu zagranicznego ogółem i według krajów I – XI 2013 r.
Inne GUS 2013 PL PL 02/2014 0,00 zł
Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2013 r.
Inne GUS 2013 PL PL 02/2014 0,00 zł
Wyniki obrotów handlu zagranicznego I – IX 2013 r.
Inne GUS 2013 PL PL 02/2014 0,00 zł
Ceny robót budowlano-montażowych i obiektów budowlanych
Budownictwo i nieruchomości GUS 2013 PL PL 02/2014 0,00 zł
30 wskaźników mierzenia wydajności zasobów w EU
Inne Eurostat 2013 EU EN 02/2014 0,00 zł
179 KB
Prawie 830 mln pasażerów lotniczych w 2012
Transport - urządzenia, usługi Eurostat 2012 EU27 EN 02/2014 0,00 zł
EU28 - nadwyżka handlowa z krajami Partnerstwa Wschodniego - 3,3 mld euro I poł. 2013
Inne Eurostat 2013 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
EU28 -handel towarami - deficyt z Chinami spadł do 62 mld euro - I poł. 2013
Inne Eurostat 2013 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
EU28 - handel towarami - deficyt z Japonią spadł do 1,9 mld euro - I poł. 2013
Inne Eurostat 2013 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
Budynki, drogi i inne sztuczne tereny pokrywają 5% EU
Inne Eurostat 2012 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
Ponad 60% mieszkańców EU28 używa internetu codziennie
Komputery - sprzęt i oprogramowanieZasoby ludzkie Eurostat 2013 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
Strefa euro - spadek produkcji w budownictwie o 1.2%
Budownictwo i nieruchomości Eurostat 20213 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
30% przedsiębiorstw w EU28 używa serwisów społecznościowych
Komputery - sprzęt i oprogramowanieZasoby ludzkie Eurostat 2013 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
Blisko 60% internautów w EU kupuje przez internet
Komputery - sprzęt i oprogramowanieZasoby ludzkie Eurostat 2013 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
Poziom cen żywności - Polska: 61% śr. EU27, Dania: 143% śr. EU27 - 2012
Porównanie cen podstawowych produktów żywnościowych jako procent średniej EU.
Żywność, napoje Eurostat 2012 EU27 EN 02/2014 0,00 zł
Międzynarodowa wymiana usług - EU28 nadwyżka 153 mld euro w 2012
Dane dotyczące wymiany usług w latach 2010-2012. Podział ogólny branżowy oraz ze względu na partnerów (USA, EFTA, China, Russia, Japan, Canada, India, Brazil, Hong Kong, pozostałe).
Usługi biznesowe, finanse, kooperacja Eurostat 2012 EU28 EN 02/2014 0,00 zł
Statystyki ludności EU28
Dane demograficzne - ludność napływowa, zagrożenie ubóstwem, płeć.
Zasoby ludzkie Eurostat 2012 EU EN 02/2014 0,00 zł
Populacja EU28 to 505,7 mln - 01.01.2013
Zasoby ludzkie Eurostat 2012 EU EN 02/2014 0,00 zł
Ceny produkcji przemysłowej spadły o 0,1% - strefa euro i EU28
Inne Eurostat 2013 EU EN 02/2014 0,00 zł
Choroby krążenia główną przyczyną śmierci po 65 roku życia w EU
Zasoby ludzkie Eurostat 2010 EU EN 02/2014 0,00 zł
Ryzyko biedy lub wykluczenia - 25% populacji EU28 - 2012
Dane i wskaźniki dotyczące zamożności i sytuacji społecznej w EU28
Zasoby ludzkie Eurostat 2012 EU27 EN 12/2013 0,00 zł
Bezrobocie w strefie Euro
Zasoby ludzkie Eurostat sierpień 2013 EU PL 10/2013 0,00 zł
100 kB
Ceny producentów przemysłowych w strefie Euro
Eurostat sierpień 2013 EU EN 10/2013 0,00 zł
145 kB
Aktywność Ekonomiczna Ludności Polski
Zasoby ludzkie GUS 2002 Polska PL 12/2003 0,00 zł
1,7 MB